Skip to content

SBTV - SB INFO
NACIONALNA IZLOŽBA PASA U SLAVONSKOM BRODU - 19.05.2018

U sklopu Međužupanijske stočarske izložbe koja se ovog vikenda održava u Slavonskom Brodu, održana je Nacionalna izložba pasa svih pasmina, CAC Brod 2018. Ovo godine, na izložbi je predstavljeno gotovo 300 pasa, a uzgajivači su došli iz čak deset zemalja. Priliku da prezentiraju ono čime se bave iskoristili su i lokalni uzgajivači.

SBTV - SB INFO
NATIONAL DOG SHOW IN SLAVONSKI BROD - 19.05.2018

As part of the Inter-County Livestock Exhibition held this weekend in Slavonski Brod, the National Dog Show of All Breeds, CAC Brod 2018, was held. This year, nearly 300 dogs were shown and breeders came from as many as ten countries. Local breeders also took the opportunity to present their breeding.

HRT 
DOBAR DAN HRVATSKA - 14.02.2018

Prava: Hrvatska Radio Televizija

Nekoliko mjeseci nakon donošenja novog Zakona o zaštiti životinja provjeravamo kako izgleda provedba u praksi. Veliku buru podigla je najavljena odluka grada Čakovca o obvezi kastracije svih pasa.

HRT 
DOBAR DAN HRVATSKA - 14.02.2018

Copyright: Croatian Radio Television

A few months after the passage of the new Animal Protection Act, we are reviewing what implementation looks like in practice. A big storm was raised by the announced decision of the town of Čakovec on the obligation to castrate all dogs.

SBTV - SB INFO
KLOPKA 

SBTV u emisiji „KLOPKA“ bavio se temom Azila za životinje na području Slavonskog Broda.

Osim o azilu za napuštene razgovaralo se o uzgoju, odgovornom vlasništvu,
neplanskom uzgoju i naposlijetku i udomljavanju pasa.

SBTV - SB INFO
THE TRAP 

SBTV on “THE TRAP” covered the topic of Animal Shelter in the Slavonski Brod. Apart from the shelter for the abandoned animals, there was talk of farming, responsible ownership, unplanned breeding and ultimately foster care.

Tornjak

S velikim veseljem ponosno objavljujemo da je danas, ‪7. studenog 2017. godine‬ na Generalnoj skupštini FCI-a u Leipzigu, nakon 10 godišnjeg provizornog priznanja, bosansko hercegovačko hrvatski pastirski pas tornjak definitivno priznat kao pasmina.

Čestitamo svim vlasnicima i uzgajačima tornjaka i zahvaljujemo brojnim generacijama kinologa koji su pred više od 45 godina krenuli u borbu protiv izumiranja ove prekrasne pasmine kroz kontrolirani uzgoj u čistoj krvi.

We are proud to announce that today, 7th. November 10, 2017 at the FCI General Assembly in Leipzig, after 10 years of provisional recognition, Bosnia and Herzegovina’s Croatian Shepherd Dog Tornjak is definitely recognized as a breed.

Congratulations to all the owners and breeders of tornjak and thank the many generations of dog breeders who, more than 45 years ago, have begun to fight the extinction of this beautiful breed through controlled breeding in pure blood.